บทความ Kidbright

การใช้งานบอร์ด KidBright กับPlatform KB-IDE : ศูนย์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกมลาไสย


Lab 1 การใช้งานโมดูล Lotus KB-SHIELD ร่วมกับ KB-IDE ในการทำหุ่นยนต์ควบคุมผ่านBluetooth โดย : นายจตุรงค์ กมลเลิศ

Lab 2 การทำระบบ Smart farm อย่างง่ายผ่าน ฺBlynk ร่วมกับ KB-IDE โดย : นายจตุรงค์ กมลเลิศ

Lab 3 การทำระบบ Smart farm เชื่อมต่อกับSmart Plugแบบ DIY โดย : นายจตุรงค์ กมลเลิศ

Lab 4 การเขียนAppinventor ควบคุมหุ่นยนต์จากBluetoothด้วยKB-IDE โดย : นายจตุรงค์ กมลเลิศ


📒 สไลซ์การใช้งาน KidBright พัฒนาโดย : ทีม ICT สพม 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ 📒

คู่มือการการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้บอร์ด KidBright พัฒนาโดย : ทีม ICT สพม 24 จังหวัดกาฬสินธุ์