บอร์ดหุ่นยนต์ Lotus Mega Bot

บทความการใช้งานหุ่นยนต์ Lotus Mega Bot (ผู้เรียบเรียง : นายจตุรงค์ กมลเลิศ)


Program Arduino IDE + Driver +Library

Lab 0 datasheet การใช้งานเบื้องต้น และโค้ด QC

Lab 1 การใช้งานคำสั่งเสียงดนตรี

Lab 2 การใช้งานจอแสดงผล OLED

Lab 3 การควบคุม Servo Motor

Lab 4 การสั่งงาน DC Motor

Lab 5 การเขียนคำสั่ง Menu

Lab 6 การใช้เซนเซอร์อนาล็อกวัดค่าการสะท้อน

Lab 7 การแทร็กเส้น V.1

Lab 8 การแทร็กเส้น V.2

Lab 9 การเขียน App Android ผ่านโมดูลบลูทูธควบคุมหุ่นยนต์

Lab 10 การใช้งานร่วมกับจอยสติกซ์ PS2 แบบ SPI

Lab 11 การใช้งานโมดูลเข็มทิศ HMC5883L