บทความ Tinkercad

การใช้งาน Tinkercad for Electronics Basic


1. กฏของโอห์ม

2. การต่อวงจรแบบขนาน

3. การต่อวงจรแบบอนุกรม

4. วงจรที่ใช้งานกับมอเตอร์กระแสตรง

การใช้งาน Tinkercad for 3D Design


1. พื้นฐานการออกแบบ 3 มิติ

2. การนำ file จาก tinkercad มาใช้งานในงานกับเครื่อง 3D printor

3.การใช้งานทั่วไป

4. การใช้งานอัตโนมัติ