ปัญญาประดิษฐ์ด้วย CiRA CORE

📌   ลิงต์ตัวติดตั้งCiRA CORE Windows รุ่นเบต้าสำหรับทดลองใช้งาน   📌


Lab การใช้งาน CiRA CORE ในการใช้งานโดยทั่วไป 


สไลด์การบรรยาย CiRA CORE  เพื่อการศึกษา จัดทำโดย  AMI – College of Advanced Manufacturing Innovation - Kmitl

Lab0 แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ร่วมกับ Windows แบบ 2 ระบบปฏิบัติการ

Lab2 การติดตั้ง CiRA CORE ,CiRA CORE Robot ,CiRA CORE LOTUS Nano Bot ,Arduino IDE

Lab3  datasheet Lotus Nano Bot และการใช้งานร่วมกับ CiRA Lotus (CiRA CORE LOTUS Nano Bot ,Arduino IDE)

ดาวน์โหลด Library สำหรับการใช้งานบอร์ด Lotus Nano Bot และ Lotus Mega Bot ที่นี่  โดยนำไฟล์ไปวางไวัที่ไดเรกทอรี่ : Home/Arduino/libraries

Lab 3.1 Code Arduino IDE สำหรับการตั้งค่าสัญาณต่างๆรวมทั้งเซอร์โวมอเตอร์ก่อนประกอบแขนกล 

Lab 3.2 การตั้งค่าการใช้งาน CiRA CORE Lotus Nano Bot และการเช็คสัญญาณ IO 

Lab4 การสร้างแขนกล

Lab5 การเขียนโปรแกรมสั่งงานแขนกล (CiRA CORE Robot)

Lab AI14 การดึงข้อมูลเวลามาใช้ จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab7 การประยุกต์ให้งานAIจากภาพร่วมกับแขนกล

Lab AI การประยุกต์ใช้งาน CiRA CORE ในด้านต่างๆ


Lab AI0 ความเป็นมาของ AI และ Dataset    จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI1  Tool เบื้องต้นในการใช้งาน CiRA CORE   จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI2  การใช้งานกล่อง AI Deep Detect  จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI3  การใช้ CiRA CORE สั่งงานบอร์ด Lotus Nano Bot เล่นเสียงเพลง  จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI4  การใช้ CiRA CORE สั่งงานบอร์ด Lotus Nano Bot ควบคุมมอเตอร์กระแสตรง จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI5   การใช้ AI ใน CiRA CORE สั่งงานบอร์ด Lotus Nano Bot ในการเปิดปิดพัดลม   จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI6   การใช้ CiRA CORE สั่งงานบอร์ด Lotus Nano Bot ในการควบคุม Servo Motor  จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI7   การใช้ CiRA CORE ในเงื่อนไข if else ในกล่อง Label จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI8   การใช้ CiRA CORE ในเงื่อนไขแจ้งเตือน Line Notify จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI9  การใช้งานCiRA CORE กับ MQTT จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI10 การใช้งาน CiRA CORE กับ RESTAPI

Lab AI12 การใช้งานชุดคำสั่ง UI จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI13 การเข้าถึงข้อมูลในpayload จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI14 การดึงข้อมูลเวลามาใช้ จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI15 การแก้ปัญหาCiRA COREหาWebcamไม่เจอ จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI16 การแก้ปัญหาการเปิดCiRA COREไม่ได้ เนื่องจากการใช้งานฟังชันก์ จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI17 การใช้งาน IO ผ่านบอร์ดLotus Nano Bot

Lab AI18 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิไร้การสัมผัสกับบอร์ดLotus Mega Bot

Lab AI19 การประยุกต์ใช้กล้องESP32 Camera Wifi กับPlatform CiRA CORE จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI20 การใช้งานจดจำอัตลักษณ์ส่วนบุคคลในกล่องFaceRec จัดทำโดย : คุณครูจตุรงค์  กมลเลิศ

Lab AI21 เก็บข้อมูลไว้ในExcel

Lab AI22 เก็บข้อมูลไว้ใน Google sheet

LabAI 23 การนำภาพscreenหน้าจอมาใช้กับCiRA CORE

LabAI 24 การนำสัญญาณภาพจาก Smartphone มาใชักับ CiRA CORE

LabAI 25 การทำTracking วัตถุเพื่อนับจำนวน

LabAI 26 การใช้งานกล่องClassifTrain (ผู้พัฒนาบทความ : นางสาววรางคณา แพงโพนทอง นักเรียนโรงเรียนกมลาไสย)

LabAI 27 การใช้งานกล่องDeepTrain (ผู้พัฒนาบทความ : นางสาววรางคณา แพงโพนทอง นักเรียนโรงเรียนกมลาไสย)

LabAI 28 การใช้งานกล่องLine Bot (ผู้พัฒนาบทความ : เด็กชายณัฐพงษ์  กางทา)

📔 สไลซ์การบรรยายCiRA CORE อ.รศ.ดร ศิริเดช บุญแสง 📔

#CiRACORE_EP1 แนะนำ Deep Learning

#CiRACORE_EP2 แนะนำและที่มาของ CiRA CORE

#CiRACORE_EP3 ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

#CiRACORE_EP4 ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณะสุข ตอน 1

#CiRACORE_EP5 ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณะสุข ตอน 2

#CiRACORE_EP6 ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณะสุข ตอน 3